top of page

Sensomotoryczna Terapia Widzenia

Program diagnostyczno-terapeutyczny autorstwa dr n.med Agnieszki Rosy.

Sensomotoryczna Terapia Widzenia (STW) jest programem, który łączy terapię widzenia ze stymulacją sprawności motorycznej 

i stymulacją  słuchową. Organizm ludzki  to wspaniała sieć połączeń i współzależności.

Żadnego ze zmysłów nie możemy wyizolować i pracować tylko nad nim.

Prawidłowo funkcjonujący wzrok jest niezbędny do nabywania kompetencji motorycznych i poznawczych.

 

20230912_101137 (1).jpg
PHOTO-2023-09-11-16-15-36.jpg
20230912_103515.jpg

O co chodzi w terapii ?

 STW opiera się na umiejętnościach funkcjonalnych. Ma na celu prawidłową integrację bodźców wzrokowych z pozostałymi zmysłami. Odbywa się to etapami: statyczna terapia funkcji wzrokowych oraz dynamiczna terapia funkcji wzrokowych z zaangażowaniem układów silnie sprzężonych ze wzrokiem: przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

Sensomotoryczna terapia widzenia przeznaczona jest do pracy z dziećmi, u których występują: 

  • trudności szkolne w opanowaniu umiejętności czytania, pisania

  • obniżona percepcja wzrokowa, słuchowa

  • obniżona koordynacja wzrokowo- ruchowa

  • obniżona zdolność koncentracji uwagi

  • zaburzenia integracji sensorycznej

  • dysleksja

STW jest niezależną formą terapii, ale może być  także doskonałym uzupełnieniem innych terapii: ortoptycznej, integracji sensorycznej, pedagogicznej , fizjoterapeutycznej, a także terapii ściśle ukierunkowanej na poprawę przetwarzania słuchowego. 

bottom of page