top of page

 Przesiewowe badanie wzroku

shutterstock_383261710_Easy-Resize.com.j

Badania przesiewowe wzroku są bardzo ważne w każdym wieku.

Jako postępowanie profilaktyczne pozwalają na wychwycenie nieprawidłowości układu wzrokowego, a tym samym szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutyczno-leczniczego. 

Szczególne znaczenie odgrywają w przypadku dzieci.

Dzieci z problemami wzrokowymi zazwyczaj nie skarżą się rodzicom, że źle widzą ponieważ nie wiedzą, że mogą widzieć lepiej. Zaburzenia mogą rozwijać się po cichu i utrwalać, znacznie pogarszając komfort życia. 

Badanie przesiewowe obejmuje:
  • badanie ostrości wzroku

  • badanie ruchomości gałek ocznych

  • badanie konwergencji

  • test Hirschberga

  • cover test

  • test stereoskopowy

Poniżej zamieszczamy krótkie objaśnienie do każdego kroku.

Badanie ostrości wzroku

Badanie ostrości wzroku jest podstawowym badaniem, które pozwala wykluczyć lub potwierdzić nieskorygowane do tej pory wady refrakcji lub inne zaburzenia widzenia, np. niedowidzenie. 
U bardzo małych dzieci możemy określić ostrość wzroku za pomocą specjalnych paletek z biało - czarnymi paskami, tzw. Test uprzywilejowanego spojrzenia (preferential looking test). 
U starszych dzieci badanie przeprowadza się jednoocznie oraz obuocznie w warunkach dali i bliży wzrokowej  z wykorzystaniem specjalnych tablic do badania ostrości wzroku. W naszym gabinecie wykorzystujemy przyjazne dzieciom  tablice Lea (kształt koła, kwadratu , domku i serca). Optotypy  wyświetlane są na ekranie znajdującym się w odpowiedniej odległości od dziecka, a zadaniem dziecka jest nazwanie wskazanego kształtu.  

Warto przed spotkaniem w gabinecie  przygotować dziecko do badania ostrości wzroku aranżując w domu  zabawę, np. w badanie ukochanego misia :) 

Badanie ruchomości gałek ocznych

Badanie to pozwala ocenić pracę każdego z mięśni gałkoruchowych i wychwycić nieprawidłowości jak, np.  niedoczynność,  nadczynność danego mięśnia. Dziecko śledzi wzrokiem wskazany obiekt fiksacji, który ortoptystka  przesuwa w 9 głównych kierunkach spojrzenia. 

W ten sposób oceniamy  ruchomość  gałek ocznych.

Badanie konwergencji

Konwergencja to symetryczny zbieżny ruch obu oczu, który umożliwia nam obuoczne obserwowanie interesującego nas przedmiotu. Im bardziej przybliżamy do siebie obserwowany przedmiot tym nasze oczy wykonują większy zbieżny ruch.
Badanie wykonujemy najczęściej przy użyciu Orto – linijki. Jest to linijka ze specjalnym umieszczonym na niej suwakiem zawierającym optotyp do fiksowania (np. obrazek, literka, kropka). Badanie polega na przysuwaniu suwaka do oczu pacjenta, podczas gdy pacjent ma za zadanie fiksować optotyp obuocznie. Suwak zatrzymujemy w miejscu, w którym jedno z oczu wyraźnie się odchyliło w kierunku skroni. Wartość uzyskana na podziałce linijki wskazuje na zakres konwergencji, tzw. PBK – punkt bliży konwergencji.

Test Hirschberga

Test Hirschberga zwany jest testem odblasków rogówkowych.
Wykonuje się go przy użyciu latarki okulistycznej. Test polega na oświetleniu z odpowiedniej odległości oczu i obserwowaniu położenia refleksów świetlnych na rogówkach. Prawidłowo refleksy powinny być umieszczone symetrycznie i  znajdować się w okolicach środków źrenic. Natomiast w przypadku występowania zeza (heterotropii) refleksy znajdują się w innym miejscu.
Test doskonale sprawdza się w diagnozowaniu kąta zeza u niemowląt i małych dzieci.

Cover Test

Test inaczej zwany testem naprzemiennego zasłaniania. Pozwala wychwycić zaburzenia w równowadze mięśni gałkoruchowych i jest podstawowym testem weryfikującym obecność zeza. Zadaniem dziecka jest wpatrywanie się we wskazany obiekt fiksacji podczas, gdy  ortoptystka  naprzemiennie zasłania raz jedno, raz drugie oko obserwując czy któreś z oczu wykonuje ruch. 

Test wykonuje się w warunkach dali i bliży wzrokowej.

Testy stereoskopowe

Testy, które pozwalają ocenić poziom widzenia stereoskopowego, czyli najwyższego poziomu widzenia obuocznego. Wykorzystujemy różnego rodzaju testy najczęściej w postaci książeczek lub płytek oraz okularów polaryzacyjnych lub czerwono-zielonych (m.in. testy Langa, Muchy , TNO). Dziecko  ma za zadnie wskazać  odpowiednią liczbę,  kształt lub położenie obrazków trójwymiarowych . 

bottom of page