top of page
shutterstock_1052059202_Easy-Resize.com.

Akomodacja - badanie i terapia

Co to jest akomodacja?

Akomodacja, inaczej nastawność oka to proces, który umożliwia dostosowywanie mocy układu optycznego oka tak,  by przedmioty, na które patrzymy niezależnie od odległości były widziane wyraźnie. W tym procesie głównym bohaterem jest soczewka oka i współpracujący z nią mięsień rzęskowy.

Dysfunkcje akomodacji mogą być przyczyną wielu dolegliwości m.in. :

  • ból oczu, ból głowy

  • zmęczenie i pieczenie oczu

  • rozmazywanie obrazu z bliska lub nieostre widzenie w dali

  • niestabilna ostrość obrazu

  • okresowe dwojenie obrazu

  • światłowstręt

W rezultacie powyższych dolegliwości spada  efektywność naszej pracy. Często symptomy są tak silne, że uniemożliwią wykonywanie prostych czynności jak pisanie, czytanie, praca przy komputerze. W przypadku dzieci znacznie zaniżają efektywność uczenia, a nawet uniemożliwiają zabawę.

Dysfunkcje akomodacji można podzielić na dwa główne typy - niedostateczną i nadmierną, do których trzeba zastosować odpowiednią terapię widzenia.

Zaburzenia akomodacji, jeżeli nie mają podłoża neurologicznego przy odpowiednim zaangażowaniu pacjenta  bardzo dobrze poddają się terapii. Szybko można odczuć wymierne efekty. 

Badanie zaburzeń akomodacji
Do pełnej oceny stanu akomodacji niezbędne jest sprawdzenie jej 4 parametrów:
  • amplitudy

  • sprawności

  • odpowiedzi

  • stabilności

bottom of page