top of page

Terapia ręki

Często Rodzice są nieświadomi jak ważne jest napięcie mięśniowe w rozwoju motorycznym dziecka.

Zarówno obniżone, jak i nadmierne napięcie może powodować różne nieprawidłowości np. :

 • trudności w utrzymaniu prawidłowej pozycji ciała

 • niski poziom graficzny pisma

 • nieprawidłowy chwyt i nacisk narzędzia pisarskiego

 • problemy z naśladowaniem, planowaniem i koordynowaniem

 • unikanie czynności manualnych

Nasze ciało odbiera bodźce związane z naciskiem, rozciąganiem i ruchem oraz ustawieniem ciała wobec siebie dzięki zmysłowi czucia głębokiego czyli układowi proprioceptywnemu, który wspomaga również prawidłowe utrzymanie równowagi. Dzięki propriocepcji jesteśmy w stanie użyć odpowiedniej siły np. do chwytu kubka czy kredki.

Dziecko z zaburzoną propriocepcją może odznaczać się:

 • dużą ilością ruchów mimowolnych, np. trzepotanie rączek

 •  nieprawidłową postawą,

 •  niezdarnością, niezgrabnością,

 •  szukaniem docisku, poprzez np. wdawanie się w bójki,

 •  przekraczaniem granic fizycznych w kontakcie z drugą osobą,

 •  chodzeniem na palcach,

 •  zgrzytaniem zębami,

 •  obgryzaniem paznokci,

 • wkładaniem nieodpowiedniej siły w wykonanie danej czynności,

 •  mocnym przytulaniem,

 • brakiem odpowiedniej wiedzy o ułożeniu swojego ciała w przestrzeni,

 • wpadaniem na przedmioty,

 • większą odpornością na ból fizyczny,

 •  brakiem płynności ruchów

 • w wykonywaniu czynności samoobsługowych, takich jak zapinanie guzików, zakładanie butów,

 • w dopasowaniu odpowiedniej siły do wykonywanej czynności, np. trzymanie kubka z wodą,  w manipulowaniu, np. cięciu,

 • w dostosowaniu odpowiedniego nacisku narzędzia pisarskiego.

Przygotowując dziecko do pisania, warto pamiętać, że rozwój precyzyjnych ruchów ręki jest ściśle powiązany z rozwojem posturalnym.

Wraz z wiekiem i dojrzewaniem układu nerwowego zwiększa się możliwość ruchu palców i nadgarstka, dochodzi do poprawy siły mięśni, która również ma wpływ na czytelność pisma.

Pisanie to nie tylko czynność motoryczna, ale i czynność, która wymaga określonych umiejętności:

 • koordynacji w obrębie motoryki małej,

• rozwiniętej percepcji wzrokowej i czuciowej,

 • koordynacji wzrokowo – ruchowej

Mała dłoń
6.jpg
bottom of page