Badanie stanu widzenia obuocznego

shutterstock_1055576462_Easy-Resize.com.

 

 

 

Badanie stanu widzenia obuocznego polega na ocenie:

  • ostrości wzroku do dali i do bliży

  • ruchomości gałek ocznych: ruchy śledzące, sakkadowe, wergencyjne oraz ruchy w 9 kierunkach spojrzenia

  • zakresu konwergencji

  • amplitudy akomodacji

  • równowagi mięśniowej gałek ocznych, w tym obecności heteroforii (zeza ukrytego) lub heterotropii (zeza jawnego)

  • poziomu widzenia obuocznego (jednoczesna percepcja, fuzja, stereopsja)

​​

Na czym polega badanie stanu widzenia obuocznego?