top of page

Badanie stanu widzenia obuocznego

Na czym polega?

shutterstock_1055576462_Easy-Resize.com.

Badanie stanu widzenia obuocznego polega na ocenie:

  • ostrości wzroku do dali i do bliży

  • ruchomości gałek ocznych: ruchy śledzące, sakkadowe, wergencyjne                          oraz ruchy w 9 kierunkach spojrzenia

  • zakresu konwergencji

  • amplitudy akomodacji

  • równowagi mięśniowej gałek ocznych, w tym obecności heteroforii (zeza ukrytego)  lub heterotropii (zeza jawnego)

  • poziomu widzenia obuocznego (jednoczesna percepcja, fuzja, stereopsja)

bottom of page