top of page

Nasze usługi

Badania - profil pedagogiczny

Dzieci uśmiechające się z zapasami

Wykonujemy badania diagnostyczne:

 • badanie w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego (APD)

 • diagnoza integracji bilateralnej (BI)

Terapia - układ wzrokowy

Prowadzimy:

 • terapię wzroku w zezie (ortoptyczna)

 • terapię wzroku w niedowidzeniu

 • terapię w trudnościach w czytaniu i pisaniu o podłożu wzrokowym

 • terapię w zaburzeniach percepcji wzrokowej

 • terapię w zaburzeniach funkcji wzrokowych ( np. niesprawna akomodacja, konwergencja, obniżona stereopsja)

shutterstock_1018072810_Easy-Resize.com.

Badania - układ wzrokowy

Wykonujemy badania diagnostyczne:

 • badanie refrakcji z doborem okularów

 • badania przesiewowe wzroku

 • badania ortoptyczno-pleoptyczne

 • badania stanu widzenia obuocznego

 • badania funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu

 • badania akomodacji

 • pełne badanie na synoptoforze

shutterstock_280139060_Easy-Resize.com.j

Terapia - profil pedagogiczny

Poradnictwo dla dzieci

Prowadzimy:

 • terapię integracji sensorycznej

 • trening metodą Warnkego

 • trening słuchowy metodą Neuroflow

 • trening funkcji poznawczych

 • terapię ręki

 • integrację bilateralną

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z dysleksją, z trudnościami w czytaniu i pisaniu

bottom of page