Diagnozy i badania - WZROK

save-3451199_1920_Easy-Resize_edited.jpg
Cennik
 

200 zł

czas trwania 50-80 min.

Diagnoza zaburzeń widzenia:

  • ortoptyczna

  • pleoptyczna

  • widzenia obuocznego

 80 zł

czas trwania ok. 30 min.

Badanie refrakcji z doborem okularów

50 zł

czas trwania ok. 30 min.

Przesiewowe badanie wzroku

250 zł

czas trwania 90-120 min. 

istnieje  opcja wykonania badania w czasie dwóch spotkań - zależy to od możliwości dziecka

Diagnoza funkcji wzrokowych
w problemach z czytaniem i pisaniem tzw. optodysleksja (zawiera test przesiewowy percepcji wzrokowej MVPT-4)

100 zł 

czas trwania ok. 60 min 

Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji

50 zł

czas trwania ok. 20-30 min.

Badanie na synoptoforze

Terapia - WZROK

 

100 zł

czas trwania 45 min. 

60 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia ortoptyczna
Terapia w niedowidzeniu

100 zł

czas trwania 45 min. 

60 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego

100 zł

czas trwania 45 min. 

Terapia w problemach z czytaniem i pisaniem
o podłożu wzrokowym

Diagnozy i terapia o profilu pedagogicznym

 

250 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 100 zł

czas trwania zajęć 45 min.

Trening metodą Warnkego - I etap - trening automatyzacji funkcji podstawowych

110 zł

czas trwania zajęć  45 min.

Trening metodą Warnkego - II etap - trening lateralny

250 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD metodą  Neuroflow
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 250 zł

czas trwania 90-120 min

Diagnoza integracji bilateralnej

100 zł

czas trwania zajęć 45 min.

  • terapia integracji sensorycznej

  • trening funkcji poznawczych

  • terapia ręki

  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci
    z ryzykiem dysleksji, z dysleksją, z trudnościami w czytaniu i pisaniu