top of page

Badania i zaświadczenia - WZROK

save-3451199_1920_Easy-Resize_edited.jpg
Cennik
Diagnozy i badania

250 zł

czas trwania 50-80 min.

Badania w zaburzeniach widzenia:

 • badanie ortoptyczne 

 • badanie stanu widzenia obuocznego

150 zł

czas trwania 30-60 min.

Kontrolne badanie w zaburzeniach widzenia wykonane w terminie zgodnym z zaleceniami:

 • badanie ortoptyczne 

 • badanie stanu widzenia obuocznego

 100 zł

czas trwania ok. 30 min.

Badanie refrakcji z doborem okularów

70 zł

czas trwania ok. 30 min.

Przesiewowe badanie wzroku

120 zł

czas trwania ok. 30 min. (zależy od poziomu współpracy dziecka)

Badanie kąta zeza (synoptofor, pryzmaty) 

300 zł

czas trwania 90-120 min. 

istnieje  opcja wykonania badania w czasie dwóch spotkań - zależy to od możliwości dziecka

Badanie funkcji wzrokowych
w problemach z czytaniem i pisaniem (zawiera test przesiewowy percepcji wzrokowej MVPT-4) oraz ocenę lateralizacji

130 zł 

czas trwania ok. 60 min 

Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji

od 50 zł do 100 zł

Opracowanie i wydanie dodatkowej dokumentacji: 

 • zaświadczenia

 • ​wyniki kontrolne

 • opinie

Terapia - WZROK

Terapia

130 zł

czas trwania 45 min. 

90 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia ortoptyczna
Terapia w niedowidzeniu
Sensomotoryczna terapia widzenia

130 zł

czas trwania 45 min. 

90 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego

130 zł

czas trwania 45 min. 

Terapia w problemach z czytaniem i pisaniem
o podłożu wzrokowym

Diagnozy i terapia o profilu pedagogicznym

Pedagogiczna

300 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 130 zł

czas trwania zajęć 45 min.

Trening metodą Warnkego - I etap - trening automatyzacji funkcji podstawowych

Trening  domowy na urządzeniu Brain-boy  (15  - dni) - koszt 300zł 

130 zł

czas trwania zajęć  45 min.

Trening metodą Warnkego - II etap - trening lateralny

300 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD metodą  Neuroflow
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 300 zł

czas trwania 90-120 min

Diagnoza integracji bilateralnej

130 zł

czas trwania zajęć 45 min.

 • terapia integracji sensorycznej

 • terapia integracji bilateralnej

 • sensomotoryczna terapia widzenia

 • trening funkcji poznawczych

 • terapia ręki

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci
  z ryzykiem dysleksji, z dysleksją, z trudnościami w czytaniu i pisaniu

   

bottom of page