top of page

Badania i zaświadczenia - WZROK

save-3451199_1920_Easy-Resize_edited.jpg
Cennik
Diagnozy i badania

250 zł

czas trwania 50-80 min.

Badania w zaburzeniach widzenia:

 • badanie ortoptyczne 

 • badanie stanu widzenia obuocznego

 100 zł

czas trwania ok. 30 min.

Badanie refrakcji z doborem okularów

70 zł

czas trwania ok. 30 min.

Przesiewowe badanie wzroku

Badanie na synoptoforze

300 zł

czas trwania 90-120 min. 

istnieje  opcja wykonania badania w czasie dwóch spotkań - zależy to od możliwości dziecka

Badanie funkcji wzrokowych
w problemach z czytaniem i pisaniem tzw. optodysleksja (zawiera test przesiewowy percepcji wzrokowej MVPT-4)

130 zł 

czas trwania ok. 60 min 

Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji

50 zł

Opracowanie dodatkowej dokumentacji: 

 • zaświadczenia

 • ​wyniki kontrolne

Terapia - WZROK

Terapia

120 zł

czas trwania 45 min. 

80 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia ortoptyczna
Terapia w niedowidzeniu

120 zł

czas trwania 45 min. 

80 zł 

czas trwania 30 min. 

Terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego

120 zł

czas trwania 45 min. 

Terapia w problemach z czytaniem i pisaniem
o podłożu wzrokowym

Diagnozy i terapia o profilu pedagogicznym

Pedagogiczna

250 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 120 zł

czas trwania zajęć 45 min.

Trening metodą Warnkego - I etap - trening automatyzacji funkcji podstawowych

120 zł

czas trwania zajęć  45 min.

Trening metodą Warnkego - II etap - trening lateralny

250 zł

czas trwania 60-90 min.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD metodą  Neuroflow
(diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku wykonane przez dyplomowaną ortoptystkę)

 250 zł

czas trwania 90-120 min

Diagnoza integracji bilateralnej

120 zł

czas trwania zajęć 45 min.

 • terapia integracji sensorycznej

 • terapia integracji bilateralnej

 • trening funkcji poznawczych

 • terapia ręki

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci
  z ryzykiem dysleksji, z dysleksją, z trudnościami w czytaniu i pisaniu

   

bottom of page