Co nas łączy, a co dzieli?

Diametralnie różne, uzupełniające się osobowości, dwie zróżnicowane drogi zawodowe (optyka i pedagogika), które skrzyżowała  ORTOPTYKA. 


Połączyła nas wspólna pasja właśnie do Ortoptyki. 

Obie jesteśmy członkiniami Polskiego Towarzystwa Ortoptyki im. prof. K. Krzystkowej.

Po zdobyciu dyplomów nie zaprzestałyśmy zgłębiania tajników wiedzy tej dziedziny. 

W dalszym ciągu uczestniczymy w branżowych szkoleniach, kursach , konferencjach i wciąż głodne wiedzy szukamy nowinek, publikacji, literatury i kolejnych propozycji szkoleń.

Także jakby ktoś, coś.... :) 

Magdalena Król-Slas

Dyplomowana ortoptystka, pedagog, terapeuta metody Warnkego

Agnieszka Sus

Dyplomowana ortoptystka, kontaktolog

Aga.jpg

Droga edukacji wiodła mnie pomiędzy naukami medycznymi i pedagogicznymi. Ukończyłam liceum medyczne oraz studia na wydziale biologii i pedagogiki.

Problemy wzrokowe mojej córki skłoniły mnie do zajęcia się ortoptyką. Wychodzę z założenia, że nic nie jest dziełem przypadku:) i tak po dwóch kolejnych latach nauki uzyskałam dyplom kwalifikacyjny w zawodzie ortoptystki.

Zdobyta wiedza na każdym z tych etapów wspaniale się uzupełnia i jest niezwykle pomocna w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy, które niesie każdego dnia praca zawodowa.  Każdy z nich cenię równie mocno.

W pracy terapeutycznej sprawą priorytetową jest dla mnie indywidualny rozwój i możliwości dziecka. Każde dziecko chce sprostać naszym oczekiwaniom jednak nie zawsze może. Ta myśl jest przewodnią i pomaga w  poszukiwaniu sposobów i metod dotarcia do możliwości dziecka

i w kolejnym kroku ich rozwijania.

 

Wykonuję zawód medyczny, o którym mówi się, że to „mała profesja o wielkim znaczeniu„ – jestem
dyplomowaną Ortoptystką. Wzrok jest naszym najważniejszym zmysłem i dostarcza nam ok. 80%
informacji, które docierają do naszego mózgu i jest moją pozytywną obsesją (taki ze mnie oczoświr).
Jednak świadomość, że wszystkie nasze zmysły tworzą integralną całość i wzajemnie na siebie
oddziaływują, a problem wzrokowe często mają przełożenie na trudności szkolne spowodowała, że
ukończyłam studia pedagogiczne. Mam poczucie, że dzięki temu jestem w stanie podejść bardziej
holistycznie do zaburzeń o podłożu wzrokowym, a posiadane wykształcenie pedagogiczne pozwala mi
zindywidualizować plan terapii nie tylko biorąc pod uwagę dane zaburzenie wzokowe, ale możliwości
rozwojowe danego dziecka. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i
kursach doskonalących związanych ze wzrokiem: m.in. dotyczących optodysleksji, progresji
krótkowzroczności, doboru soczewek pryzmatycznych czy sensomotorycznej terapii widzenia, która
pomoga zintegrować wszystkie zmysły, aktywując różne obszary mózgu, które łączą pobrane przez
wzrok informacje , czy pedagogicznych m.in. terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka.
Od ponad 14 lat jestem związana z branżą optyczną i również w tej dziedzinie cały czas się rozwijam.
W życiu prywatnym relaksuję się przy dobrej książce lub spędzając czas na podróżowaniu oraz w
towarzystwie przyjaciół nad dobrą planszówką.

Magda.jpg

Każda z nas prowadzi swoją działalność diagnostyczno-terapeutyczną jednak postanowiłyśmy połączyć siły

i stworzyłyśmy przestrzeń wspólnego działania.

I tak powstało...

Ortooko idealne.jpg