top of page

Narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne 

Badania i terapię prowadzimy przy użyciu specjalistycznych sprzętów.

Poniżej prezentujemy Państwu  niektóre z nich, z krótkim opisem do czego służą:

PHOTO-2020-03-22-11-44-32_2_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Synoptofor Oculus

urządzenie służące do oceny stanu widzenia obuocznego oraz do badania zeza. Na tym urządzeniu dokonujemy oceny:

  • jednoczesnej percepcji, czyli zdolności jednoczesnego widzenia dwóch różnych obrazów powstających na siatkówkach obu oczu

  • fuzji, czyli procesu pozwalającego na łączenie w mózgu dwóch obrazów z obu oczu w jeden

  • stereopsji , czyli widzenia przestrzennego

  • kąta obiektywnego i subiektywnego zeza

  • korespondencji siatkówkowej

Badanie polega na obserwowaniu odpowiednich obrazków umieszczonych w specjalnych tubach. Obrazki widziane są osobno przez każde oko. Dziecko ma za zadanie poruszając tubą połączyć te obrazki.

PHOTO-2020-03-22-11-42-20_3_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Cheiroskop

służy do ćwiczeń konwergencji fuzyjnej w zezach i heteroforiach, ułatwia odtłumianie, buduje u pacjenta umiejętność i świadomość jednoczesnego widzenia obuocznego.

PHOTO-2020-03-22-11-42-21_edited_edited_edited.jpg

Stymulator widzenia Campbella

specjalistyczne urządzenie używane w terapii niedowidzenia

PHOTO-2020-03-22-11-42-20_5_edited.jpg

Linijka aperturowa

lekkie urządzenie pozwalające na trening rezerw konwergencji fuzyjnej, dywergencji fuzyjnej. Stosowana w terapii u osób ze słabą stereopsją, różnicami fiksacji , tłumieniem, astenopią oraz problemami akomodacyjno-konwergencyjnymi.

PHOTO-2020-03-22-11-44-32_5_edited.jpg

Krzyż Maddoxa

służy do pomiaru kąta zeza, z dodatkowym zastosowaniem okularów Bagoliniego można zdiagnozować anomalie korespondencji siatkówkowej lub wykryć i zlokalizować obszary tłumienia

PHOTO-2020-03-22-11-44-32(1).jpg

Testy stereoskopowe

sprawdzające widzenie przestrzenne  – test Langa I i II, test Muchy, test TNO,  test Pappy z użyciem Bernelloskopu, Test Borisha II

PHOTO-2020-03-22-11-42-20_7_edited_edited.jpg

Bernelloskop

doskonałe narzędzie do badania i ćwiczenia widzenia obuocznego w problemach zezowych i niezezowych. Umożliwia trening rezerw konwergencji fuzyjnej w kierunku egzo i eso oraz budowanie stabilnego widzenia obuocznego.

PHOTO-2020-03-22-11-45-12_3.jpg

Paletka z tranaglifami

doskonałe i wszechstronne narzędzie do ćwiczenia zarówno wergencji, jak i akomodacji.

PHOTO-2020-03-22-11-44-32_1(1)_edited.jpg

Lokalizator akustyczno-świetlny

aparat stosuje się w leczeniu niedowidzenia, ćwiczeniach koordynacji oko-ręka włączając dodatkowo zmysł słuchu.

PHOTO-2020-03-22-11-44-32_6(1)_edited_edited.jpg

Rotator

urządzenie do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, treningu widzenia przestrzennego oraz ćwiczenia poprawy akomodacji oka

sprzęt Warnkego_edited_edited.jpg

BUP

Urządzenie wykorzystywane do diagnozy funkcji podstawowych w metodzie Warnkego.

20220831_113232_edited.jpg

Brain-Boy Universal
urządzenie do treningu metodą Warnkego

Urządzenie Brain-Boy Universal ma wygląd zabawki, przede wszystkim po to, aby przyciągnąć uwagę dziecka. Jest przy tym w pełni profesjonalnym narzędziem treningowym umożliwiającym zmianę funkcji mózgu związanych z procesami koniecznymi do opanowania nauki czytania. Urządzenie posiada certyfikaty medyczne.

20220831_113242_edited.jpg

Audio4Lab

Aaparatura wykorzystywana w diagnozie i treningu lateralnym Metodą Warnkego.

bottom of page